Non-stop
Course name Written Finnish, level B1.2
Course date 19.09.2022 - 31.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Written Finnish, level B1.2

19.09.2022 - 31.05.2023

Course description

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.1? Haluatko jatkaa suomen opiskelua keskitasolla eli YKI3-tasolla? Tämä on verkko-opiskelua eli voit katsoa tietoisku-videoita ja tehdä tehtäviä internetissä oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja antaa sinulle palautetta. Tällä opintojaksolla opit hyvin erilaiset lausetyypit ja verbien taivutuksen. Lisäksi harjoittelet mm. arkielämässä tarvittavia sanontoja. Opit myös kertomaan elämästäsi. Zoom-tapaamisissa opit lisää opettajalta ja saat kysyä tehtävistä.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • suomalainen kirjallisuus
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • työelämän kieli
  • keskitason (YKI 3) kielioppi

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositellaan B1.1-tason kielitaitoa, ei vaatimusta todistuksesta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin. Numeroarviointi asteikolla 0-5 (0 on hylätty).

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Tämä on 100 % nonstop-verkkokurssi maahanmuuttaneille tai ruotsia äidinkielenä puhuville.

  • Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii.
  • Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Course additional info

Kohderyhmä

Kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.