Non-stop
Course name Written Finnish, level B2
Course date 19.09.2022 - 30.04.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.03.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Written Finnish, level B2

19.09.2022 - 30.04.2023

Course description

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.2 tai parempi? Haluatko vielä jatkaa kieliopintoja?

Katsot tietoiskuja videolta esimerkiksi kieliopista. Kirjoitat referaatin ja opettaja antaa sinulle palautetta. Opit ja kertaat oman ammattialasi sanastoa sekä keskitason kielitaitoa: esim. lauseenvastikkeita ja harvinaisia sijamuotoja. Kurssi keskittyy kirjalliseen suomeen ja tekstien ymmärtämiseen. Zoom-tapaamisissa opit lisää opettajalta ja saat kysyä kurssin tehtävistä ja teemoista.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin. Numeroarviointi asteikolla 0 – 5, 0 on hylätty ja 5 on paras.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Tämä on 100 % nonstop-verkkokurssi maahanmuuttaneille tai ruotsia äidinkielenä puhuville.

  • Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii.
  • Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Course additional info

Kohderyhmä

Suomen kielen oppijat, joilla on B1-tason osaaminen suomen kielessä: kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.