Summer
Course name Written Finnish, level B2
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Mysheva Veronika
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Written Finnish, level B2

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1-tason kielitaito suomen kielessä. Kurssi on verkkokursssi, jolla on itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

  • Arvosana 5 on paras ja arvosana 0 on hylätty.
  • Pakolliset tehtävät: Pisteytys Moodlessa.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti. Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille, jotka ovat vapaaehtoisia. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Course info

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet. Opintojaksolle on kirjauduttava ja aloitettava opinnot kuitenkin välillä 1.6 – 1.8.2023.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Zoom-tapaamisia on 3:

  1. 8.6.2023 klo 13.15
  2. 15.8.2023 klo 13.15
  3. 30.8.2023 klo 13.15

Course additional info

Kohderyhmä

Suomen kielen oppijat, joilla on B1-tason osaaminen suomen kielessä: kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.

Course enrolment info

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Opinnot ovat maksuttomia kaikille osallistujille.