Fall
Course name Leadership in Complex Settings
Course date 05.09.2022 - 15.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Markus Kräkin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Leadership in Complex Settings

05.09.2022 - 15.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • tarkastella kompleksisuuden johtamista kokonaisvaltaisesti
  • asettaa kompleksisuuden johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä tarkastella vaihtoehtoisia vastauksia niihin
  • soveltaa kompleksisuuden johtamisen periaatteita omassa toiminnassaan, työyhteisössään ja organisaatiossaan.

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan soveltamaan kompleksisuuden johtamisen käsitteitä ja lähestymistapoja organisaatioiden ja työyhteisöjen kontekstissa. Kurssilla tarkastellaan myös käytännön casejä oppimisen tukena. Kurssi rakentuu moduuleista. Niissä käsitellään kurssiorientaation ja oppimistehtävien lisäksi mm. kompleksisuuden johtamisen käsitteitä, näkökulmia ja periaatteita sekä kompleksisuuden johtamista suhteessa perinteiseen johtamiseen,

Prerequisites

Suositellaan edeltävänä kurssina Esimiestyö-kurssia tai vastaavia tietoja johtamisesta ja esimiestyöstä.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Kurssi on verkkototeutus ajalla 5.9. – 15.12.2022. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja kurssilla annettavien oppimistehtävien tekemistä. Kurssilla järjestetään neljä verkkosessiota, jossa teemaa käsitellään vuorovaikutteisesti. Katso aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Course additional info

Opintojaksolla yhteensä 200 paikkaa.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.