Spring
Course name The Planning of Repairs of Moisture Damaged Buildings and Required Energy Efficiency
Course date 13.02.2023 - 30.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Miska Piirainen ja Annikki Tanskanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 29.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The Planning of Repairs of Moisture Damaged Buildings and Required Energy Efficiency

13.02.2023 - 30.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat arvioida kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden korjaussuunnittelussa energiatehokkuusvaatimuksien vaikutukset, rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen ja sisäilman laatuun

Sisältö

  • Energiatehokkuus säädökset ja ohjeet
  • Laskentaohjelmat rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuudenlaskentaan stationäärisessä ja epästationäärisessä tilassa
  • Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa
  • Energiatehokkuusvaatimuksien vaikutukset rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen ja sisäilman laatuun

Prerequisites

Opintoihin vaadittava lähtötaso ja aikaisempi osaaminen: Rakennusfysiikka I, Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää verkkotapaamisia 15 h, itseopiskelua 50 h ja harjoitustöitä 50 h. Luentojen tarkoituksena on ohjata harjoitustöiden tekemistä.

Verkkoluennot 14.02.2023 klo 16.30-18.00, 23.02.2023 klo 16.30-18.00, 28.02.2023 klo 16.30-18.00, 14.03.2023 klo 16.30-18.00, 21.03.2023 klo 16.30-18.00, 11.04.2023 klo 16.30-20.30 (verkkotentti), 18.04.2023 klo 16.30-18.00

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.