Spring
Course name Repair Technologies of Moisture Damaged Buildings
Course date 01.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Annikki Tanskanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 15.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Repair Technologies of Moisture Damaged Buildings

01.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • Osaa laatia kosteus- ja homevaurion korjaustyömaalle kosteuden ja puhtauden hallintasuunnitelmat sekä korjauksen onnistumisen jälkiseurannan suunnitelman
 • Tunnistaa eri aikakausien yleisimmät rakenneratkaisut sekä osaa arvioida niihin liittyvät lämpö- ja kosteustekniset riskit ja vaihtoehtoiset korjaustavat
 • Tunnistaa sisäympäristöongelman korjaamiseen liittyvät erityistoimet

Sisältö

 • Kosteusvauriokorjausten käytännön tuotantotekniikat
 • Työmaan kosteuden ja puhtauden hallinnan periaatteet ja suunnitelmat
 • Rakenteiden kuivaamisen perusteet
 • Haitta-aineiden sekä kosteus- ja homevaurioiden korjaustöiden erityistoimet (suojaustyöt, purku- ja puhdistustyöt, loppusiivous ja biosidien käyttö) ja työsuojeluasiat
 • Kosteus- ja homevaurion korjaamisen jälkeen tehtävän siivouksen merkitys ja siivouksen laaduntarkkailun menetelmät
 • Korjaustyön dokumentoinnille asetettavat vaatimukset
 • Jälkiseurannan merkitys ja menetelmät
 • Eri aikakausien rakenneratkaisut: riskirakenteet ja hyvän rakennustavan mukaiset rakenteet
 • Eri aikakausien rakenneratkaisujen tyypilliset ongelmat ja yleiset korjausratkaisut
 • Vanhojen rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet ja vaikutukset sisäympäristöön
 • Vaihtoehtoiset korjaustoimenpiteet mm. purku, osakorjaus, haitta-aineiden hallintaratkaisut (vaurioituneen materiaalin poistaminen/jättäminen, tiivistyskorjaus, alipaineistus)

Prerequisites

Lähtötasona: Rakennusfysiikka I, Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu, Rakenne suunnittelun perusteet

Assessment criteria

Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustehtäviin.

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Kurssin suoritukseen liittyy verkkoluentoja, oppimistehtäviä ja harjoitustyö.

Verkkoluennot

Ajalla 2.2.2023 – 28.5.2023 (12 x 2 h) klo 16 jälkeen (tarkemmat verkkoluentojen päivät ilmoitetaan myöhemmin). Verkkotentti 4 h (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.