Non-stop
Course name Animal Breeding
Course date 01.06.2023 - 31.12.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Teija Rönkä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Animal Breeding

01.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotantoeläinten jalostustavoitteet. Opiskelija osaa selittää tämän hetkiset käytänteet pääosin nautojen ja sikojen jalostuksen osalta. Hän osaa tehdä yhteenvedon tilatason jalostussuunnittelun perusteista. Hän osaa arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia. Hän osaa selittää jalostustavoitteiden ja –käytänteiden merkityksen tuotannon ja sen kestävyyden kannalta.

Sisältö:

 • Perinnöllisyyden perusteet
 • jalostustavoitteet
 • tiedonkeruumenetelmät
 • jalostusarvojen ennustaminen
 • kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen tulkinta
 • eläinten valintakriteerit
 • paritus- ja lisäysmenetelmät
 • tilatason jalostussuunnittelu
 • lainsäädäntö
 • eettiset näkökohdat
 • jalostussuunnitelman vaikutusten arviointi ja seuranta

Prerequisites

Kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot.

Assessment criteria

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Hyvä 3-4: Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Nonstop-toteutuksien arviointi: elokuun 2024 alussa ja tämän jälkeen kuukausittain kuukauden lopussa.

Course way of working and time table

Opintojakso koostuu pitkälti itsenäisesti tehtävistä monivalintatehtävistä ja tehtävänpalautuksista. Opintojakson lopussa vertaisarviointia sisältävä keskustelutehtävä (syventävää tietoa sisältävät artikkelit). Ei ryhmätöitä. Verkkotapaamisia noin kuukausittain kysymyksiä opettajalle-periaatteella. Verkkotapaamiset eivät ole pakollisia. Yksilölistä ohjausta erillisen sopimuksen mukaan.

Course info

Webbikamera ja headset.

Course additional info

Opintojaksolle on osallistunut myös muutamia opiskelijoita, joilla ei ole taustaa kotieläintuotannosta. Tehtävät suuntautuvat kuitenkin jalostustavoitteiden, jalostussuunnittelun ja käytännön toteutuksen osalta tuotantoeläimiin painottuen maidontuotantoon.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).