Spring
Course name Nutritional and Production Biology of Farm Animals
Course date 06.03.2023 - 07.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Samu Palander
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Nutritional and Production Biology of Farm Animals

06.03.2023 - 07.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoeläinten biologiasta, ravitsemuksesta ja aineenvaihdunnasta ja osaa soveltaa tietojaan tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sisältö: Ravintoaineiden kemialliset ominaisuudet ja niiden merkitys ravitsemukselle, ruoansulatuksen ja ruoansulatuskanavan fysiologia ja mikrobiologia, aineenvaihdunta ja sen säätely, ravintoaineiden käyttö tuotantoon, etologia ja sen merkitys terveyden ja hyvinvoinnin hallinnalle (esimerkkejä eläinlajeittain), immunologia, terveyden ylläpito ja sairastuminen.

Prerequisites

Perustiedot kotieläintuotannosta.

Assessment criteria

Numeroarviointi 1-5.

Tyydyttävä (1-2):Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä ravitsemus- ja tuotantobiologisia käsitteitä ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä ja soveltamisesta eläinten ruokinnan, hoidon ja tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa selittää em. käsitteiden merkitystä ja osaa kuvata, miten teoriaa voi soveltaa käytännön suunnittelu- ja valintatilanteisiin. Hän osaa vertailla kotieläinten biologisia ominaisuuksia asiantuntijatasolla.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa perustella ravitsemus- ja tuotantobiologisten ilmiöiden merkitystä eri kotieläimillä. Hän pystyy arvioimaan sekä laajentamaan ja syventämään osaamistaan etsimällä itsenäisesti tietoa asiasta ja soveltamalla sitä käytännön esimerkkeihin.

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely verkossa.

Course info

Tarvitaan normaalit toimisto-ohjelmat sekä mahdollisuus videon toistoon ja kuunteluun.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.