Summer
Course name Integration Work in Meeting Clients
Course date 01.06.2024 - 31.08.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Integration Work in Meeting Clients

01.06.2024 - 31.08.2024

Course description

Suomenkielinen kurssi.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön.
 • kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden.
 • nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa.
 • työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen.
 • tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
 • löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Keskeiset sisällöt

 • suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen: maahanmuuton ja kotoutumisen keskeiset termit
 • monikulttuurinen ohjausvuorovaikutus ja eettiset ohjausperiaatteet
 • kulttuurisensitiivinen ohjaus: eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus
 • kaksisuuntainen kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
 • kansalliset sopimukset ja lainsäädäntö

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Ei lukujärjestykseen sidottuja etäluentoja.
 • Opiskelu on itsenäistä materiaaleihin (tekstit, linkit, videot) tutustumista, pienten verkkotehtävien ja -tenttien tekoa sekä raportin laatimista.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.