Fall | Full
Course name School social work
Course date 24.10.2022 - 31.12.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Kirsi Poikajärvi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

School social work

24.10.2022 - 31.12.2022

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  1. Tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
  2. Osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
  3. Opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö:

  1. Työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
  2. Työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
  3. Työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö

Prerequisites

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.

 

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan hylätty – 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kaikki vaadittavat oppimistehtävät tulee tehdä hyväksyttävästi aikataulun mukaisesti.

Course way of working and time table

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakso sisältää kolme erilaista oppimistehtävää.

Opintojakson vapaaehtoinen info pidetään heti opintojakson alkaessa AC-yhteydellä, Infon ajankohta sekä linkki AC-tilaan löytyvät opintojakson Moodle-alustalta.

Ajankäytön hallinta. 5op (1op = 27h, 5op = 135h).

  • Opintojaksolla on 3 oppimisosiota.
  • Jokainen oppimisosio sisältää yhden itsenäisen oppimistehtävän.
  • Eri osioissa oppimistehtävään käytetty aika vaihtelee.
  • Työskentelemällä viikoittain opiskelija edistää oppimisprosessiaan itseään kuormittamatta.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

LisäYietoja: campusonline@lapinamk.fi