Fall | Full
Course name Critical and Participatory Community and Societal Competence
Course date 22.08.2022 - 16.12.2022
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Liisa Kokkoniemi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 18.08.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Critical and Participatory Community and Societal Competence

22.08.2022 - 16.12.2022

Course description

Opiskelija syventää osaamistaan sosiaali- tai kasvatusalan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on osaamista kriittiseen reflektioon sosiaalialan kontekstissa. Opiskelija osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana omassa yhteisössään osallisuudessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa epäkohtia hyvinvointia tuottavissa kansallisissa rakenteissa ja prosesseissa sekä toimii muutosta edistäen.

Opiskelija osaa

 • soveltaa kriittistä reflektiota tutkittua ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa hyödyntäen
 • soveltaa yhteisöllisiä työmenetelmiä yhteisöjen muutoksen mahdollistamisessa ja asiakastilanteissa
 • tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet, menetelmät ja eri toimijat omassa työssään
 • kehittää yhteisöjen osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja osallistumisen mahdollisuuksia

 

Prerequisites

Opintojakson suorittaminen edellyttää aiempia sosiaalialan opintoja: Opiskelija on aiemmin perehtynyt ihmis- ja perusoikeussäädöksiin, sosiaalialan arvoihin sekä ammattieettisiin periaatteisiin ja on pohtinut omaa sekä sosiaalialan ihmiskäsitystä ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä. Esimerkiksi sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoissa käydään kyseisiä sisältöjä läpi.

 

Opiskelijalla tulee olla sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta.

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan 22.8-31.12.2022 aikavälillä.

Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

 • Aloitus järjestetään zoomissa 11.10.2022 klo 15:30
 • Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa 15.12.2022 klo 15:30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille syyskuun lopusta alkaen.

Opiskelija jaksottaa itse oman työskentelyn.

Course info

Opinnollistaminen:

 • oppiminen työelämän ympärstöissä
 • itsenäinen työskentely
 • verkkopedagogiikka
 • yhteistoiminnallisuus
 • reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen
 • verkkotapaamiset.

Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta.

Opiskelija laatii sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palauttaa sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakon alussa avattavasta Moodlesta.

Opinnollistamista ei voi tehdä samaan aikaan harjoittelujakson kanssa.

Course additional info

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.