Non-stop | Full
Course name Criminal work
Course date 02.05.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 30.10.2022
Implementation plan

Criminal work

02.05.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: Tiedät, mistä rikollisuus johtuu ja kuinka sitä pyritään ehkäisemään. Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään. Osaat reflektoida omaa suhdettasi rikostaustaisiin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan. Tiedät työmenetelmiä joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle. Osaat toimia asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa rikosseuraamusalaan liittyvässä ohjaus- ja kuntoutustyössä. Sisältö: Mitkä ovat yleisimmät rikollisuutta selittävät teoriat? Mitä rikoksentorjuntapolitiikka tarkoittaa? Millainen on suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä? Mitä on erityistyö rangaistuslaitoksissa? Mitä on yhdyskuntaseuraamustyö: toimintamuodot ja periaatteet? Kuinka kansalaislähtöinen toiminta toteutuu kriminaalityössä?

Prerequisites

Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa sisällöllistä osaamista.

Assessment criteria

Arviointi: 1 – 5

Course info

Ensimmäinen aloitus 2.5.2022. Opintojakson suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.9.2022.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.