Non-stop
Course name Criminal work
Course date 16.01.2023 - 30.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Criminal work

16.01.2023 - 30.08.2023

Course description

Tavoitteet: Tiedät, mistä rikollisuus johtuu ja kuinka sitä pyritään ehkäisemään. Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään. Osaat reflektoida omaa suhdettasi rikostaustaisiin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan. Tiedät työmenetelmiä joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle. Osaat toimia asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa rikosseuraamusalaan liittyvässä ohjaus- ja kuntoutustyössä. Sisältö: Mitkä ovat yleisimmät rikollisuutta selittävät teoriat? Mitä rikoksentorjuntapolitiikka tarkoittaa? Millainen on suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä? Mitä on erityistyö rangaistuslaitoksissa? Mitä on yhdyskuntaseuraamustyö: toimintamuodot ja periaatteet? Kuinka kansalaislähtöinen toiminta toteutuu kriminaalityössä?

Prerequisites

Ei edellytä aikaisempaa sisällöllistä osaamista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Learnissä oleva materiaali.

Learnissä viisi tehtävää.

Course info

16.1.-30.8.2023.Tämä opintojakso alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.