Summer
Course name Crisis and Trauma Work in Social Care
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution Novia University of Applied Sciences
Course language Swedish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Viktor Matintupa
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 23.04.2023
Enrol

Crisis and Trauma Work in Social Care

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Målgrupp: Studerande inom hälsa- och välfärd.

Mål:

Studerande:

 • har kunskap om traumamedveten omsorg (TMO)
 • har förståelse om bemötandets betydelse i arbetet med personer som upplevt kris eller trauma
 • har kunskaper i att stöda och förstå barn och unga som upplevt kris och/eller trauma
 • kan identifiera risker och konsekvenser av upplevd kris och/ eller trauma
 • kan tillämpa olika metoder i kris- och traumaarbete

Innehåll:

 • Traumamedveten omsorg (TMO)
 • Sorgeprocessen
 • Barn och trauma
 • Bemötande vid kris och trauma
 • Respekt för barns fattningsförmåga
 • Psykisk första hjälp
 • Kristeori
 • Traumats konsekvenser
 • Debriefing
 • Sekundär traumatisering / Empatitrötthet
 • Resiliens

Prerequisites

Inga förkunskaper.

Assessment criteria

Individuell feedback på studerandes examinationsuppgifter ges på kursens Moodle-plattform. Bedömning av examinationsuppgifter sker under tidsperioden 11.9 – 30.9.2023.

Course way of working and time table

Kursen förverkligas Online via Moodle. Ingen schemalagd undervisning ingår i kursen. Studerande får avlägga uppgifterna enligt egen tidtabell under kurstiden 1.5 – 31.8.2023. Studerande får information gällande kursstart per mail av kursansvarig lärare. Kursansvarig lärare tillgänglig för frågor och handledning under tiden 1.5 – 16.6.2023.