Non-stop
Course name Wearable Technology
Course date 07.01.2021 - 31.07.2022
Institution Arcada University of Applied Sciences
Course language Swedish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Thomas Hellstén
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 09.08.2021 - 20.06.2022
Enrol
Course enrolment info

Wearable Technology

07.01.2021 - 31.07.2022

Course description

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskap om kroppsnära elektronik som används inom social- och hälsovården. Kompetensen omfattar färdigheter att utvärdera och kristisk granska kroppsnära elektronik.

I helheten ingår fem olika uppgifter som innehåller videon, föreläsningar, artiklar och praktiska uppgifter. Efter varje uppgift görs en inlärningsuppgift.

Prerequisites

Inga.

Assessment criteria

För godkänd prestation krävs att studenten genomför kursens alla delar och uppgifterna bör vara utförda och godkända.

Course way of working and time table

MOOC – Självständiga studier, nätbaserat material

Course additional info

Kursen ordnas på Digi Campus portalen. Du får länken till kursen efter att du har anmält dig.

Course enrolment info

Anmälningspaus under sommaren 21.6-8.8.2021.