Fall
Course name From gaps to inclusion
Course date 16.11.2020 - 15.01.2021
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Eeva-Mari Miettinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.11.2020 - 15.12.2020

From gaps to inclusion

16.11.2020 - 15.01.2021

Course description

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • Tunnistaa ja osaa kuvata digiosallisuuden, yhdenvertaisuuden, digisyrjäytymisen sekä teknologisoitumiseen liittyvän eriarvoisuuden käsitteistöä
  • Tunnistaa digitaalisia kuiluja ja ymmärtää digitalisaatiosta syrjään jäämisen vaikutuksia kansalaisen elämässä
  • Ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä
  • Tutustuu vankilaympäristön digitalisaatioon ja siellä toteutettavaan digiosallisuuden edistämiseen
  • Tutustuu digitukea tarjoaviin toimijoihin ja tuen tapoihin

Course way of working and time table

Toteutusmuoto: etäopetus, MOOC

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Kyseessä on täydentävä opintojakso, ei hyväksilukua, eikä vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aika ja paikka: DigiCampus, jonne saat linkin ja kurssiavaimen ilmoittautumisen jälkeen.