Non-stop
Course name Transportation Modes
Course date 30.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Kimmo Lehtonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 03.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Transportation Modes

30.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

Kuljetusmuotojen roolin ymmärtäminen kansainvälisessä toimitusketjussa on logistiikkainsinöörin perusosaamista. Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään kuljetusmuotojen merkityksen osana logistista järjestelmää ja toimitusketjua, huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset. Opintojakson käytyäsi hallitset rautatie-, maantie-, lento- ja merikuljetusten toimintaympäristön ja säädösten hyödyntämismahdollisuudet erityisesti palvelun käyttäjän ja kansantalouden näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset: Kuljetusosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön, Tieto ja ymmärrys

Osaamistavoite: Opit ymmärtämään kuljetusmuotojen välisiä eroja ja teknisiä ratkaisuja, mitkä liittyvät maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja yhdistettyihin kuljetuksiin. Sisäistät kuljetusmuotojen roolin osana yritysten logistisia toimintoja ja ymmärrät ratkaisujen vaikutuksia palvelun käyttäjän näkökulmasta.

Sisältö:

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Kestävän liikenteen reunaehdot, Maantiekuljetukset, Rautatiekuljetukset (sis. yhdistetyt kuljetukset), Merikuljetukset, Lentokuljetukset sekä uudet palvelumallit

Prerequisites

Logistiikan perustietämys

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

Verkkototeutus, opetuskielet: suomi ja englanti

Opetusmenetelmät:

 • luentoja
 • itseopiskelua
 • verkko-opintoja
 • pienryhmätyöskentelyä
 • harjoitustöitä
 • oppimistehtäviä
 • virtuaaliekskursiot
 • vierailijaluennot

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson avausinfossa.

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kurssikirjallisuus:

 • Kuljetukset ja varastointi. 2004. Karhunen, J., Pouri R., Santala, J.
 • Kuljetusoikeuden perusteet. 2007. Sisula-Tulokas, L.
 • Tavaraliikenneyrittäjä. 2021. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kansainväliset tavarakuljetukset. 2007  Karhunen, J., Hokkanen, S.
 • Ulkomaankuljettajan käsikirja. 2021. Nisula J., Heiskanen E.

Course additional info

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

 • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
 • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
 • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.

Course enrolment info

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 19.12.2022 – 6.1.2023 välisenä aikana sekä viikolla 9.