Non-stop
Course name Culture history
Course date 15.08.2022 - 31.07.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Culture HUB
Teacher Ari Haasio
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 30.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Culture history

15.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Kurssilla perehdytään kulttuurihistorian käännekohtiin niin kotimaisen kuin yleisen historian näkökulmasta. Kurssi kattaa aikakaudet antiikista nykypäivään ja sen aikana pohditaan kulttuurin olemusta, aatteiden ja kulttuurin välistä suhdetta, kulttuurin saavutuksia ja ominaispiirteitä eri aikakausina. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurissa vallitsevia syy-seuraussuhteita ja osaa hahmottaa kulttuurin muutoksen tunnusomaisia piirteitä eri aikakausina.

Assessment criteria

Arviointi 1-5. Hylätty = Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä tai opiskelija on saanut alle 50 % kurtssin kokonaispistemäärästä. 1 = Opiskelija hallitsee välttävästi perusasiat 2 = Opiskelija kykenee hahmottamaan keskeiset kurssisisällöt 3 = Opiskelija osoittaa hyvää ymmärrystä keskeisistä historian merkkipaaluista ja syy-seuraussuhteista 4 = Opiskelija osaa analysoida eri tekijöiden kulttuurista painoarvoa ja syy-seuraussuhteita 5 = Opiskelijalla on erinomaiset tiedot kurssin keskeisistä sisällöistä jahöänen osaamisensa on oivaltavaa. Historian syy-seuraussuhteiden oivaltaminen on monitasoista ja analyyttistä.”

Course way of working and time table

Kurssin voi suorittaa non-stop -periaatteella. Ei tenttiä, verkkotehtävät ja essee. Ei läsnäoloa, itsenäinen työskentely verkossa.

Course additional info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.