Non-stop
Course name Cultural well-being in social and health care services
Course date 15.09.2022 - 31.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Hautamäki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Cultural well-being in social and health care services

15.09.2022 - 31.05.2023

Course description

Tavoitteet Opiskelija osaa selvittää kulttuurihyvinvoinnin roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä nimetä kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä. Opiskelijan tavoitteena on perehtyä kulttuurihyvinvointiin osana sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä sekä osana erilaisten ja eri ikäisten asiakkaiden kanssa tehtävää työtä. Opiskelija osaa arvioida kulttuurihyvinvoinnin kehittämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja osaa esittää kehittämisehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea yksilöiden hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä ja kestävää kulttuurihyvinvointiin liittyvää toimintaa. Sisältö Kulttuurihyvinvoinnin määritelmä ja tutkimuksellinen perusta. Hyvinvoinnin ja kulttuurin välinen yhteys. Kulttuurihyvinvointi erilaisissa konteksteissa osana sosiaali- ja terveyspalveluita. Kulttuurihyvinvointi osana yksilöiden kanssa tehtävää työtä ja osallistamista sosiaali- ja terveysalalla. Kulttuurihyvinvoinnin kestävä kehittäminen osana palveluita. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen.

Prerequisites

Perustutkinto-opinnot

Assessment criteria

Arviointi 1-5 Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tunnistaa kulttuurihyvinvoinnin roolia ja keskusteluja. Opiskelija osaa nimetä kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen. Hyvä 3-4: Opiskelija osaa kuvailla kulttuurihyvinvoinnin roolia ja keskusteluja. Opiskelija osaa soveltaa kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja esittää kehittämisehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea asiakkaiden hyvinvointia. Kiitettävä 5: Opiskelija osaa analyyttisesti ja kriittisesti kuvailla kulttuurihyvinvoinnin keskusteluja. Opiskelija osaa analyyttisesti soveltaa kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja esittää innovatiivisia ehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea ihmisten hyvinvointia.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan itsenäisesti ja siihen liittyy kirjallinen tehtävä. Käytössä on opintojakson Moodle alusta, jossa on opintojaksoon liittyvää materiaalia ja ohjeet itsenäisen tehtävän laatimiseen. Tehtävä rajataan käsittelemään yhtä kulttuurihyvinvointiin liittyvää sosiaali- ja terveysalan osa-aluetta tai asiakasryhmää. Tehtävässä käytetään tutkimuskirjallisuutta ja siinä noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Kirjallisen tehtävään voidaan liittää audiovisuaalisuutta, kuten valokuvia, video tai podcast.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.