Fall
Course name Tastings of the Finnish Culture
Course date 19.08.2024 - 13.12.2024
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sanna Kukkonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 10.06.2024 - 04.10.2024
Enrol
Course enrolment info

Tastings of the Finnish Culture

19.08.2024 - 13.12.2024

Course description

Sukella suomalaiseen kulttuuriin! Opintojakso sopii sekä niille, joiden äidinkieli on suomi, että niille, jotka ovat opetelleet suomen vieraana kielenä ja päässeet jo edistyneiden tasolle (vähintään B2). Kurssilla luetaan suomalaisia romaaneja ja vieraillaan teatterissa, elokuvissa tai museossa.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suorittanut opiskelija osaa

 • analysoida ja esitellä suomalaista kulttuuria ja sen kuvaamaan suomalaista elämäntapaa
 • reflektoida omia mieltymyksiään ja suhtautumistaan kulttuuriin
 • kertoa suomalaisesta kulttuurista
 • etsiä itselleen sopivia kulttuurielämyksiä

Tutustut suomalaisen suomalaiseen kulttuuriin itsenäisesti ja suoritat kurssin eri osiot haluamassasi järjestyksessä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuritarjontaan itsenäisesti ja suorittaa eri osiot ohjeiden mukaisesti.

Osiot

 1. Suomalainen nykykirjallisuus: kahden suomalaisen romaanin lukeminen ja tenttiminen.
 2. Suomalaisen esittävä taide: teatteriesityksen tai elokuvan katselu ja analysointi.
 3. Suomalainen historia ja nykypäivä: käynti museossa ja siitä kertominen.
 4. Oppimispäiväkirja: kokemusten reflektointi.

Prerequisites

Tämä opintojakso sopii kaikille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on vähintään B2. Myös äidinkieleltään suomalaiset opiskelijat voivat suorittaa kurssin.

Assessment criteria

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • osaa kertoa lukemistaan kirjoista ja kuvailla niitä jonkin verran
 • osaa kertoa näkemästään esityksestä tai elokuvasta
 • osaa kertoa museokäynnistään
 • osaa havainnoida kulttuurikokemuksiaan ja kuvailla suhtautumistaan niihin jonkin verran.

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • osaa kertoa lukemistaan kirjoista sekä niiden piirteitä sekä kuvailla ja analysoida niitä jonkin verran
 • osaa kertoa näkemästään esityksestä tai elokuvasta, analysoida ja kuvailla sitä sekä nimetä joitakin olennaisia asioita
 • osaa kertoa museokäynnistään sekä analysoida näkemiään asioita jonkin verran
 • osaa havainnoida kulttuurikokemuksiaan sekä kuvailla ja reflektoida suhtautumistaan niihin jonkin verran.

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • osaa kertoa lukemistaan kirjoista sekä analysoida niiden piirteitä monipuolisesti ja relevantisti
 • osaa kertoa näkemästään esityksestä tai elokuvasta, analysoida ja kuvailla sitä monipuolisesti sekä nimetä olennaisia asioita
 • osaa kertoa museokäynnistään sekä analysoida näkemiään asioita sujuvasti ja relevantisti
 • osaa havainnoida kulttuurikokemuksiaan sekä kuvailla ja reflektoida suhtautumistaan niihin monipuolisesti.

Course way of working and time table

Virtuaalinen, itsenäisesti suoritettava opintojakso.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (FIN012AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.