Spring
Course name Culture and the arts
Course date 10.01.2023 - 30.05.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 10 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Oona Tikkaoja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.12.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Culture and the arts

10.01.2023 - 30.05.2023

Course description

Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taiteilijan työhön ja suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rakenteeseen monipuolisin tiedonhankinnan keinoin: haastattelemalla tekijöitä, perehtymällä mediakeskusteluun ja tutkimuksiin sekä vierailemalla taide- ja kulttuurielämyksissä. Opintojakson tavoitteena on tarjota katsaus kulttuurin ja taiteen kenttään kulttuurituotannon näkökulmasta. Opiskelija pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan, mihin taiteen tai kulttuurin alaan kurssilla keskittyy. Kulttuurin ja taiteen tuntemus on yleistajuinen opintojakso, jonka suorittamiseen ei tarvita aiempaa osaamista.

Sisältö:

  • Taide- ja kulttuurikentän rakenteisiin ja taiteen sisältöihin tutustuminen
  • Toimialaa koskevan tiedon analyysi, argumentointi ja kirjoittaminen

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

Assessment criteria

Opintojaksosta saa kokonaisarvosanan 1-5 ja se muodostuu tehtävien keskiarvosta. Osa kurssin tehtävistä arvioidaan asteikolla 1-5 ja osa asteikolla suoritettu-täydennettävä. Opintojakson suoritukset arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.

Course way of working and time table

Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taiteilijan työhön ja suomalaisen taidekentän rakenteeseen. Kurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta: 1. Taidekentän rakenteet ja taiteilijan työ (2 op) 2. Nykytaiteen ilmiöt (3 op) 3. Taiteesta kirjoittaminen (2 op) 4. Tuotantoprojekti tai tutkielma (3 op)

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi itsenäisesti, mutta tuotantoprojektin voi tehdä 2-3 hengen ryhmässä. Jos käytännön tuotantoprojektin tekeminen on haastavaa, se on mahdollista korvata tutkielmalla opiskelijan valitsemasta taiteenlajista.

Opintojaksolla on neljä webinaaria. Webinaarit tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.

Webinaarit:

  • 17.01.2023 09.00 – 10.30
  • 09.02.2023 09.00 – 10.30
  • 16.03.2023 09.00 – 10.30
  • 11.05.2023 09.00 – 10.30

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“Aikataulutus ja palautukset pitkin kurssia. Vaikka deadlinejä oli kurssin varrella, eteneminen tapahtui hyvin opiskelijan omien aikataulujen mukaan. Kurssin tehtävät olivat monipuolisia ja jokainen sai valita itselleen kiinnostavia aiheita, jotka motivoivat tekemistä!”

“Sisällöltä monipuolinen kurssi, jossa pääsi kehittämään omia taitoja ja oppi uutta. Tehtävien toteutus sujui hyvin ja tätä alustaa oli helppo käyttää.”

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.