Non-stop
Course name Basics of cultural production
Course date 31.08.2022 - 30.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Johanna Muhonen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of cultural production

31.08.2022 - 30.07.2023

Course description

Kulttuurituotannon perusteet 3 op on ”kurkistus” kulttuurituotannon koulutukseen. Opintojakso on maistiainen laajasta kulttuurituotannon perusteet –opintojaksosta, joka on puolestaan pienoiskuva kulttuurituottaja (AMK) – tutkinnosta. Opintojaksolla tu­tus­tu­taan eri­lai­siin kult­tuu­ri­tuo­tan­toi­hin ja kult­tuu­ri­tuot­ta­jiin, si­säl­löl­li­seen ja tek­ni­seen tuo­tan­toon se­kä tuo­tan­non ta­lou­teen ja joh­ta­mi­seen. Tällä opintojaksolla tutustut oman toiminnan johtamisen perusperiaatteisiin ja pohdit taidetta kulttuurin ytimessä. Lisäksi testaat tietojasi tuottajan talousosaamisessa ja laadit videohaastattelun tuottajan työtä tekevästä toimijasta. Näin saat tuntumaa tuottajan monipuoliseen työhön ja vaadittavaan osaamiseen.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä. Opintojakso arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Suoritukset arvioidaan syys- ja kevätlukukausien aikana kahden viikon välein. Kesän (kesä-heinäkuu) suoritukset arvioidaan elokuussa.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 30.7.2023 mennessä. Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä pohdiskelevaa että toiminnallista otetta. Opintojaksolla tehdään videohaastattelutehtävä.

Course info

Videohaastattelutehtävä edellyttää omaa kalustoa, esimerkiksi älypuhelinta tai tietokoneen verkkohaastattelun mahdollistavaa sovellusta.

Course additional info

Opiskelijapalautetta

“Opintojakson tehtäviin on ehtinyt perehtyä kunnolla, koska aikaa suorittaa 3op on ollut niin paljon. Tämä on varmasti hyödyllistä etenkin niille, ketkä aikovat hakea opiskelemaan kulttuurituotantoa. – -” 

“Minusta on ollut mielenkiintoista tutustua lähemmin kulttuuriin ja sen tuottamiseen. Kulttuuri ja taide on lähellä sydäntäni elämässäni muutenkin.”

“Ajatusmaailman avartaminen, itsensä haastaminen, heittäytyminen – mukava, monipuolinen jakso, kiitos paljon!”

“Tykkäsin kovasti siitä, miten kurssi on toteutettu. Vaikka en opiskele alaa, pysyin hyvin kärryillä ja mielenkiinto säilyi läpi kurssin. Opettaja mukava ja läsnä.”

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.