Fall
Course name Rehabilitation Methods
Course date 19.09.2022 - 15.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jatta Papunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Rehabilitation Methods

19.09.2022 - 15.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tietää kuntoutuksen keskeiset muodot ja niiden erityispiirteet asiakaslähtöisesti
  • Tunnistaa asiakkaan kuntoutustarpeen
  • Osaa ohjata asiakasta löytämään/hakeutumaan kuntoutuspalvelujen piiriin, ohjata asiakasta hankkimaan rahoitusta kuntoutukseensa
  • Vahvistaa osaamistaan moniammatillisessa kuntoutuksessa

Sisältö

  • Kuntoutuksen muodot
  • Kuntoutujan toimeentuloturva
  • Kuntoutumisen asiantuntijat
  • Moniammatillinen työskentely, kuntouttava työote, toimintaterapia, sensorisen integraation terapia (SI), neuropsykologinen kuntoutus, luovat terapiat (musiikki- ja kuvataideterapia), mielenterveys-ja päihdekuntoutus, kuntoutus- ja palveluohjaus, sopeutumisvalmennus, puheterapia, AAC- kuntoutus (Alternative Augmentative Communication), sosiaalinen kuntoutus, ravitsemusterapia, fysioterapia, apuvälinepalvelut, esteettömyys
  • Kirjallisuus, tutkimukset, artikkelit

Assessment criteria

Arviointiperusteet Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.