Spring
Course name Rehabilitation Methods
Course date 02.02.2023 - 10.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jatta Papunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 15.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Rehabilitation Methods

02.02.2023 - 10.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Tietää kuntoutuksen eri osa-alueiden keskeiset muodot ja keinot
 • Tunnistaa asiakkaan kuntoutustarpeen
 • Vahvistaa osaamistaan moniammatillisessa kuntoutustyössä

Sisältö

 • Moniammatillinen työskentely
 • Kuntouttava työote
 • Toimintaterapia
 • Sensorisen integraation terapia (SI)
 • Neuropsykologinen kuntoutus
 • Luovat terapiat (musiikki- ja kuvataideterapia)
 • Mielenterveys-ja päihdekuntoutus
 • Kuntoutus- ja palveluohjaus
 • Sopeutumisvalmennus
 • Puheterapia
 • AAC-kuntoutus (Alternative Augmentative Communication)
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Ravitsemusterapia
 • Fysioterapia
 • Apuvälinepalvelut
 • Esteettömyys

Assessment criteria

Arviointiperusteet Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.