Non-stop
Course name Cost consciousness
Course date 01.06.2022 - 31.12.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Esa Aula
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 30.11.2022
Implementation plan
Enrol

Cost consciousness

01.06.2022 - 31.12.2022

Course description

Opiskelija osaa:

 • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin.
 • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet.
 • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät.
 • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
 • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta.
 • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Assessment criteria

 • Arviointi hyväksytty/hylätty.
 • Kaikki kurssin osiot tulee suorittaa hyväksytysti kokonaisarvionnin saadakseen.
 • Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.
 • Arviointeja kirjataan kerran kuussa, jokaisen kuun alussa edellisen kuun aikana valmistuneet suoritukset.

 

Course way of working and time table

 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta ajalla 1.6.-31.12.2022.
 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ovat DigiCampuksen työtilassa. Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Kirjautuminen tapahtuu oman AMK:si opiskelijatunnuksilla & vahvistusviestissä olevalla kurssiavaimella.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
 • MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.
 • Opintoon liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Course info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.