Non-stop
Course name Basics of picture communication
Course date 06.02.2023 - 30.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Tanja Gavrilov
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 10.10.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of picture communication

06.02.2023 - 30.07.2023

Course description

Opintojaksolla opiskellaan kuvakommunikoinnin perusteita. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia. 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija:   

  • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet 
  • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon 
  • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita 
  • tietää perusasioita kuvan teoriasta 
  • löytää kuvakommunikointia käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
  • osaa etsiä tietoa kuvakommunikoinnin ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta 

Prerequisites

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojakso soveltuu hyvin myös kuvakommunikointia jo aiemmin käyttäneille ammattilaisille, joilla ei ole teoriatietoa kuvasta kommunikointia tukevana menetelmänä. 

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä .

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojaksolla on kaksi webinaaria: aloitus- ja päättöwebinaari, jotka tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen (ei vaadi läsnäoloa). Opetusmateriaalit sisältävät myös opintojakson aiheita syventäviä ja täydentäviä webinaaritallenteita. Voit suorittaa opintojakson tehtävät ja harjoitukset oman aikataulusi mukaisesti, mutta tehtäville on laadittu myös aikatauluehdotus opintojen tueksi.

Webinaarit:

  • 06.02.2023 14.15 – 15.45
  • 27.04.2023 14.15 – 15.45

Course info

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera.

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“Parasta ollut hyvät ja selkeät ohjeet koko kurssiin ja tehtäviin liittyen, kurssin on voinut hyvin suorittaa omien aikataulujen mukaan. Tehtävät ovat olleet mukavia ja mielenkiintoisia tehdä, webinaaritallenteet olivat myös kivoja ja helpottivat asioiden ymmärtämistä ja oppimista.”

“Opintojaksolla parasta oli tehtävät. Ne havainnollistivat hyvin aiheita ja niitä oli mukava tehdä.”

“Opetusympäristö, tehtävänanto ja opettajan tavoitettavuus motivoivat työskentelyyn.”

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.