Spring
Course name The -isms of art history as an inspiration for visual expression and visual arts
Course date 05.01.2023 - 31.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB, Culture HUB
Teacher Miettinen Sirpa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

The -isms of art history as an inspiration for visual expression and visual arts

05.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Kuvalliseen ilmaisuun, taidehistoriaan, sommitteluun ja värienkäyttöön liittyvät sisällöt. Verkkotehtävien kautta opitaan itsenäisesti kuvallista ilmaisua sekä taidehistorian -ismejä maalaus- ja piirustusharjoitusten avulla. Osassa harjoituksia mahdollista käyttää omavalintaisia erilaisia digitaalisia välineitä, jotka ovat jo teknisesti hallussa. Kurssin sisältö keskittyy ilmaisullisiin asioihin sekä omaa tulkintaan erilaisista kuvataiteen tyylisuunnista ja -ismeistä.

Keskeinen sisältö

  • Maalaus, piirustus, ilmaisu, sommittelu, tyylisuunnat, -ismit, kuvalliset tekniikat ja välineet, taidehistoria, tulkinta

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, vertaisarvioinnin ja palautteen antamiseen.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, vertaisarvioinnin ja -palautteen antaminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.