Fall
Course name Qualitative Research
Course date 01.09.2024 - 20.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sari Järvinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 18.08.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Qualitative Research

01.09.2024 - 20.12.2024

Course description

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät laadullisen tutkmuksen kokonaisuutta ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Opintojakson osaamiset

  • Eettinen osaaminen
  • Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
  • Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet

Opintojason suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen teoreettisista perusteista ja menetelmistä. Ymmärtät laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Tunnistat erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Sinulla on valmiudet tehdä laadullista tutkimusta. Osaat arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

Course way of working and time table

Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua ja vertaistukea.

Toteutusaika 1.9-20.12.2024 (Moodle auki)

I Webinaari 17.9.2024 kello 16-19 II Webinaari 9.10.2024 kello 16-19 III Webinaari 29.10.2024 kello 16-19 Seminaaripäivä 28.11.2024 kello 8-13