Spring
Course name Quality Management
Course date 16.01.2023 - 28.04.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Juhani Angelva
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Quality Management

16.01.2023 - 28.04.2023

Course description

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laadunhallintaan liittyvät standardit ja periaatteet. Opiskelija osaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmän laatimista ja toteuttamista varten. Opiskelija ymmärtää yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä laadun merkityksen yritystoiminnan kehittämisessä (ISO 9000 laadunhallinnan standardisarja) . Sisältö: • Yleistä laadunhallinnan kehittymisestä • Laadunhallinnan standardit (ISO 9000 sarja) • ISO 9001 standardin yhteys liiketoimintaan • Laadunhallinnan periaatteet • Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja toiminta • Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi • Laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja jatkuva parantaminen

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti MOODLEssa olevien oppimistehtävien avulla.

 

 

Course additional info

Suositeltava kirjallisuus:

Suomeksi Kiran, D. R, Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies, 2016 Standardi , SFS-EN ISO 9000, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Standardi SFS-EN ISO 9001:2015 , Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset Standardi SFS-EN ISO 9004:2018, Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen Standardi ISO 9001:2015 pk-yritysten näkökulmasta : kuinka toimia : ohjeita tekniseltä komitealta ISO/TC 176

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi