Summer
Course name Quality Management and Quality Assurance in Radiography
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jäntti Aija
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Quality Management and Quality Assurance in Radiography

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää laadunhallintaan liittyvät keskeisen käsitteet, ymmärtää laadunhallinnan keskeiset periaatteet radiografiatyössä, tuntee radiografiatyön laatua ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen sekä tietää laatuun liittyviä arviointimenetelmiä.

Keskeinen sisältö

  • Laadun ja laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
  • Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
  • Palvelun laatu
  • Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
  • Prosessin laatu, tekninen laatu
  • Kliininen auditointi eli sädeturva-auditointi ja itsearviointi

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu röntgenhoitajaopiskelijoille, joilla on vähintään yksi ammatillinen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa tehtynä. Edeltävinä teoriaopintoina suositellaan: natiiviröntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset ja tietokonetomografiatutkimukset, (sädehoito ja/tai isotooppitutkimukset).

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Itsenäinen opiskelu
  • Keskustelut Moodle-alustalla
  • Tentit

Course additional info

Kohderyhmä: Röntgenhoitajaopiskelijat

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.