Fall
Course name Prevention of Domestic Violence
Course date 29.08.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sami Hoisko
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol

Prevention of Domestic Violence

29.08.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoitteet:

– ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä

– tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään

– ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen

– osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja  neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Sisältö:

– Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu

– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä

– Turvataidot ja turvakeskustelu

– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä

– Oma ammatillinen kehittyminen

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät, yksilötyöskentely. Opintojaksolla ei ole webinaareja.