Spring
Course name Basis of Welfare and Health Promotion (Master degree)
Course date 16.01.2023 - 15.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Lampinen Eeva
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basis of Welfare and Health Promotion (Master degree)

16.01.2023 - 15.05.2023

Course description

Opiskelija osaa

  • analysoida erilaisten hyvinvoinnin ja terveyskäsitysten yhteyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen eri toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä
  • soveltaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja linjauksia
  • analysoida olemassa olevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja sekä niiden vaikuttavuutta

Sisältö

  • Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet, yhteiskunnalliset lähtökohdat ja eettiset periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö, ohjeistus sekä kansainväliset sopimukset
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt ja indikaattorit
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinot, menetelmät, toimintamallit ja niiden vaikuttavuus

Prerequisites

AMK-tutkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen webinaareihin ja verkkokeskusteluihin, verkkopohjaisten oppimistehtävien suorittaminen