Non-stop
Course name Sheep Farming and Biodiversity
Course date 29.08.2022 - 31.07.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Titta Järveläinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 02.06.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sheep Farming and Biodiversity

29.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida lammaskatraan hoitotoimia tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon sekä eläinten terveyden näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvata lammasrotujen ominaisuuksia ja geneettistä monimuotoisuutta. Opiskelija osaa suunnitella lammastaloutta harjoittavan tilan sisäruokintaa. Opiskelija osaa arvioida lampaiden laidunnusta erityisesti luonnon monimuotoisuuskohteilla.

Sisältö:

Lammastalouden vuosirytmi, rakennukset ja hoitotoimet Eläinaines ja sen geneettinen monimuotoisuus Sisäruokinnan ja laidunnuksen suunnittelu Terveydenhoito Lammas monimuotoisuuskohteiden hoitajana

Prerequisites

Eläinfysiologian, ruokinnan ja genetiikan perustietämys.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5.

Arviointimenetelmät:

  • Tentti (arviointi 1-5, paino 0.40)
  • Ruokinta- ja laidunsuunnitelma (arviointi 1-5, paino 0.60)

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakso pyörii non-stopina 31.7.2023 saakka.

Course info

Opiskelijan tulee etsiä oppimistehtävään soveltuva tilakohde.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)