Non-stop
Course name Western Pop and Jazz Music History for Dancers
Course date 19.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Salmela Marko
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.04.2023
Enrol
Course enrolment info

Western Pop and Jazz Music History for Dancers

19.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Länsimaisen rytmimusiikin verkkokurssin avulla vahvistat omaa osaamistasi musiikin käyttämisessä tanssinalalla. Saat työkaluja musiikin analysoimiseen rakenne- ja tahtilajitehtävien avulla. Kurssilla opit hyödyntämään mm. Latin- rytmiikka koordinaatioharjoitteissa.

Keskeinen sisältö

Kurssilla perehdytään länsimaisen rytmimusiikin rakenteisiin ja rytmiikkaan kuunnellen ja analysoiden sekä itse tehden.

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien suorittaminen ja itsenäinen opiskelu ja aineistoihin perehtyminen

Course enrolment info

Kohderyhmä: Tanssijat, tanssinopettajat