Spring
Course name Get to Know Your Pelvic Floor
Course date 01.02.2023 - 14.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maiju Issakainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 15.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Get to Know Your Pelvic Floor

01.02.2023 - 14.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat lantionpohjan anatomian ja fysiologian
  • Osaat tehdä johtopäätöksiä lantionpohjan merkityksestä osana hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • Tunnistat lantionpohjan toimintahäiriöt ja osaat kuvata erilaisia menetelmiä niiden tutkimiseksi ja arvioimiseksi
  • Tiedät lantionpohjan toimintahäiriöiden hoidon eri menetelmiä ja osaat soveltaa niitä asiakasesimerkkeihin hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa

Sisältö

  • Lantionpohjan anatomia ja fysiologia
  • Lantionpohjan merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle
  • Lantionpohjan toimintahäiriöt ja niiden ennaltaehkäisy
  • Lantionpohjan toimintahäiriöiden tutkiminen ja hoito

Prerequisites

Opintojakso soveltuu terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Lähtötasovaatimuksena vähintään perusteet ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.