Spring | Full
Course name Child's Growth and Development
Course date 11.03.2024 - 03.05.2024
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Mari Korhonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 30.10.2023 - 01.03.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Child's Growth and Development

11.03.2024 - 03.05.2024

Course description

Opintojaksolla käsitellään alle kouluikäisen lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen liittyviä teemoja. Opintojaksolla tutustutaan fyysisen, motorisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen perusteiden lisäksi käsitteisiin kiintymyssuhde, temperementti ja sosialisaatio. Opintojakson teemoina ovat myös leikki ja havainnointi.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • jäsentää lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.
 • soveltaa kehityspsykologista tietoa toimiessaan lapsen ja lapsiryhmän kanssa.
 • havainnoida lapsen toimintaa ja ymmärtää systemaattisen havainnoinnin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa.

 

Assessment criteria

Opintojakson aikana kootaan digitaalinen verkkokirja lapsen kehityksestä (arvioidaan asteikolla 1-5).

 

Course way of working and time table

E-toteutus järjestetään 11.3.2024 – 3.5.2024 välisenä aikana. E-toteutuksen oppimisympäristönä toimii Moodle. Opiskelija suorittaa opinnot itsenäisesti. Opintojakso ei sisällä ennalta sovittuja tapaamisia.

Opintojakson suorittamiseen menee noin kolme viikkoa. Sisällöt on jaettu kolmeen teemaan ja niiden suorittamista suositellaan seuraavalla tavalla: 1. viikko Kehityksen perusteet 2. viikko Kognitiivinen ja motorinen kehitys 3. viikko Sosioemotionaalinen kehitys

Opintojakson aikana opiskelija kokoaa verkkokirjan lapsen kasvusta ja kehityksestä ja suorittaa alle 8-vuotiaan lapsen havainnointiin liittyvän tehtävän.

Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella Zoomissa ti 12.3.2024 klo 9-11.

Opintojakson aikana pidetään ohjaustapaaminen Zoomissa. Ajankohta ilmoitetaan Moodlen etusivulla ennen opintojakson alkamista.

 

Course info

Opintojakson aikana suoritetaan havainnointitehtävä työelämäyhteistyönä opiskelijan valitsemassa paikassa. Opiskelija ja työelämä sopivat keskenään tarkemmin ajankohdasta.

 

Course additional info

 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle ja käyttäjätunnuksista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla