Fall
Course name Let´s talk about children method in co-operation with families
Course date 29.08.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jenni Ikola-Mäki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Let´s talk about children method in co-operation with families

29.08.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset Puheeksi-menetelmän lokikirjaa ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti. Hän osaa järjestää Lapset puheeksi -neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Opiskelija osaa keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheen tarpeiden mukaisesti.

Sisältö:

Lapset puheeksi -menetelmään tutustuminen ja opetteleminen. Oma-aloitteinen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön saumattomuus perheen näkökulmasta.

Prerequisites

Opiskelija hahmottaa perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Opiskelijalla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä.

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

  • Verkkopedagogiikka
  • Kontaktiopetus verkossa
  • Menetelmän harjoittelu pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä casetyöskentelyn avulla
  • Keskustelujen itsenäinen harjoittelu ja itsenäinen työskentely oppimistehtävien parissa

Course info

Opintojakson webinaarit toteutuvat seuraavasti:

– 29.8.22 klo 15-18

– 5.9.22 klo 15-18

– 3.10.22 klo 15-18

– 31.10.22 klo 15-18

– 13.12.22 klo 15-18

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)

HUOM! Opintojakson koodi on SZZZ1921-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu mahdollisten muutosten varalta osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.