Spring
Course name Let's Talk About Children -Working Methods
Course date 09.01.2023 - 31.07.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Liisa Seppänen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Let's Talk About Children -Working Methods

09.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

1) Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset puheeksi -keskustelua ja neuvonpitoa. 2) Hän osaa keskustella vanhempien kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen toimivuudesta lapsen arjessa rakentavasti, vanhempia ja lapsia kunnioittaen. Hän osaa kertoa lapsia suojaavista ja haavoittavista tekijöistä ja pohtia yhdessä vanhempien kanssa, mitä konkreettista lapsen arjessa voi tehdä suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi. 3) Opiskelija osaa järjestää tarvittaessa Lapset puheeksi -neuvonpidon ja osallistua siihen monialaisen työryhmän jäsenenä.

Sisältö:

1) Teoreettinen taustoitus ja lähtökohdat. Keskeiset käsitteet: kehitysympäristö, lapsen kehitys, vahvuudet, arkinen vuorovaikutus, suojaavat tekijät, haavoittuvuus. Arvostava vuorovaikutus. 2 op 2 ) Lapset Puheeksi -keskustelu ja siihen liittyvät manuaalit. Lapset puheeksi -neuvonpito ja siihen liittyvät manuaalit. Menetelmän harjoittelu käytännössä. 3 op

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyn kriteerit: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti etäopiskeluun. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä. Opiskelija suorittaa hyväksytysti opintojakson suorittamiseen liittyvät oppimistehtävät.

Course way of working and time table

Opiskelu tapahtuu Moodle -ympäristössä yksilö-, pari- ja pienryhmätehtävien avulla. Opiskeluun liittyy käytännön harjoituksia. Opettajan opetus ja ohjaus tapahtuu etäyhteydellä ja Moodle-ympäristössä. Työpajat etäyhteydellä yht. 8 h, menetelmiin perehtyminen ja menetelmien (Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito) harjoittelu. Pienryhmäkohtaiset tapaamiet 1/2 kertaa. Loppuwebinaari etäyhteydellä yht. 4 h.

Opetuksen ajat:

  • Viikko 4: maanantai 23.1.2023
  • Viikko 5 maanantai 30.1.2023
  • Viikko 16: maanantai 14.4.2023

HUOM! Etäosallistuminen ja -harjoitusten teko edellyttää osallistujilta: toimiva nettiyhteys, tietokone, mikrofoni ja kamera.

 

Course additional info

Opintojaksolle hyväksytyt saavat ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestin, josta löytyy lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”).

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.