Fall
Course name Guiding a group of children and young people
Course date 03.10.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 18.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Guiding a group of children and young people

03.10.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: Tiedät ryhmän ohjaamisen eri vaiheet ja tunnistat erilaiset ohjaustyylit. Saat valmiuksia toimia haasteellisissakin tilanteissa niin, että ryhmän turvallisuus mahdollistuu. Saat valmiuksia antaa selkeää ja rakentavaa palautetta osallistujille. Sisältö: Mitä erilaisia ohjaustyylejä on ja mitä merkitystä on ohjaustyylillä? Miten ryhmä toimii ja millaisia vaiheita ryhmässä yleensä on? Millaisia ovat hyvät ryhmänhallintakeinot? Miten voit vaikuttaa ryhmän kokemaan turvallisuudentunteeseen? Miten annetaan selkeä ja rakentava palaute?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opiskelumateriaali annetaan kurssilla. Pääasiassa e-materiaalia.