Summer
Course name Professional Family Work in Families with Children
Course date 03.06.2024 - 31.08.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Komulainen Johanna
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Professional Family Work in Families with Children

03.06.2024 - 31.08.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • arvioida lasten ja nuorten kehitystä suojaavia ja uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin.
  • selittää varhaisen tukemisen ja intervention merkityksen ehkäisevässä lastensuojelussa.
  • tunnistaa vanhemmuuden osa-alueita sekä arvioida vanhemmuuden tuen ja varhaisen puuttumisen tarpeita.
  • soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä.
  • tuntee kolmannen sektorin mahdollisuuksia lapsiperheiden tukemisessa.

Keskeinen sisältö

  • lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
  • varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa ja kolmannella sektorilla
  • perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit, perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden osa-alueet
  • mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Course info

Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 3.6.2024, klo 12. Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.6.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.