Summer
Course name Professional Family Work in Families with Children
Course date 01.06.2023 - 06.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Komulainen Johanna
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Professional Family Work in Families with Children

01.06.2023 - 06.08.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • arvioida lasten ja nuorten kehitystä suojaavia ja uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin.
  • selittää varhaisen tukemisen ja intervention merkityksen ehkäisevässä lastensuojelussa.
  • tunnistaa vanhemmuuden osa-alueita sekä arvioida vanhemmuuden tuen ja varhaisen puuttumisen tarpeita.
  • soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä.
  • tuntee kolmannen sektorin mahdollisuuksia lapsiperheiden tukemisessa.

Keskeinen sisältö

  • lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
  • varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa ja kolmannella sektorilla
  • perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit, perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden osa-alueet
  • mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.