Fall
Course name Lär dig mera svenska
Course date 12.09.2022 - 30.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Enrol

Lär dig mera svenska

12.09.2022 - 30.12.2022

Course description

Tavoitteet: Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti. Vähimmäistaitotaso eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) B1. Sisältö: Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa? Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin? Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Prerequisites

Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja aktiivista osallistumista verkko-opetukseen.

Course info

Lär dig mera svenska! on valinnainen ammattiruotsin tai vastaavantasoisen opintojakson jälkeen suoritettava opintojakso. Sillä ei voi korvata varsinaista ammattiruotsin opintojaksoa, joka antaa kielilain edellyttämät tutkintotodistusmerkinnät ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta.