Fall
Course name Promoting children and young people’s mental health and wellbeing
Course date 23.09.2024 - 18.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Heidi Pasonen ja Tiia Luotojoki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 08.09.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Promoting children and young people’s mental health and wellbeing

23.09.2024 - 18.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmius edistää ja tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä tunnistat keskeisiä mielenterveyteen vaikuttavia suojaavia ja kuormittavia tekijöitä.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen vaiheet. Tunnet lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveydenhäiriöt sekä tunnistat niiden yhteyden heidän ja perheiden hyvinvointiin. Sinulla on valmiuksia tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia.

Ymmärrät seksuaalisuuden ja sen moninaisuuden merkityksen osana lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osaat tukea lapsen ja nuoren seksuaalikehitystä.

Tiedät keskeisimmiltä osin lasten, nuorten ja perheiden mielenhyvinvointia edistävän palvelujärjestelmän sekä palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö:

  • Lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys
  • Mentalisaatio ja resilienssi
  • Lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveydenhäiriöt
  • Seksuaalikehitys
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Tunne- ja turvataidot sekä digiturvataidot
  • Palvelujärjestelmä ja lainsäädöntö

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

 

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkototeutuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun Moodlen verkko-oppimisympäristössä (opintojakso ei sisällä aikataulutettuja webinaareja). Opiskelija perehtyy itsenäisesti opintojakson materiaaliin (kirjallinen materiaali sekä videotallenteet). Opintojaksolla opiskelija suorittaa itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä sekä verkkotestin. Opintojakson tehtävät ja muut suoritukset tulee suorittaa opintojakson aikana.