Non-stop
Course name Health and well-being of children and young people
Course date 06.06.2023 - 19.02.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Health and well-being of children and young people

06.06.2023 - 19.02.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suorittamisen jälkeen:

  • ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen ja siihen vaikuttavat tekijät,
  • tunnet yleisimmät lasten sairaudet sekä
  • tiedät terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisen merkityksen osana lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä.

Sisältö:

  • Miten lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys etenevät?
  • Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät terveysongelmat?
  • Miten lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia edistetään?

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus:

Opiskelu tapahtuu opiskelijan oman aikataulun mukaisesti huomioiden kuitenkin opintojakson suoritusajan, joka on kaksi kuukautta. Opiskelija suorittaa itsenäisesti oppimistehtävät ja tentit ennen opintojakson päättymistä.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

  • Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. & Nurmi, J. 2014 (tai uudempi). Ihmisen psykologinen kehitys. 5., uud.p. Jyväskylä: PS-kustannus.
    • Kirjan (2014) voit lainata e-kirjana tai hankkia sen omasta kirjastostasi.
  • Muut opintojakson Learn-verkko-oppimisalustalla saatavilla olevat opiskelumateriaalit.

Course additional info

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!