Summer
Course name Family Rehabilitation in Child Welfare
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Lauri Saarelainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Family Rehabilitation in Child Welfare

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat selittää, mistä perhekuntoutuksessa on kyse
  • Tiedät minkälaisissa tilanteissa perhekuntoutusta käytetään
  • Tiedät miten perhekuntoutuksessa työskennellään ja mihin työskentely perustuu

Sisältö

Opintojaksolla syvennät osaamistasi lastensuojelun perhekuntoutuksesta, sen tavoitteista, käyttötarkoituksesta ja käytännön toteuttamisesta.

Opintojakson sisältö koostuu kolmesta eri aihealueesta, jotka ovat:

  • Perhekuntoutuksen teoriaa ja lähtökohtia
  • Perhekuntoutuksen toteuttaminen
  • Perhekuntoutus vanhempien kokemana

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen vaatii jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Tutustut opintojakson aihealueisiin verkkoalustalta löytyvien asiantuntijavideoiden ja kirjallisen materiaalin kautta. Syvennät oppimistasi opintojakson oppimistehtävien kautta.
  • Opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää sekä lopuksi tehtävä opintojakson kokoava itsearviointi.
  • Opintojakso sisältää neljä omaan tahtiin tehtävää oppimistehtävää.
  • Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.