Spring
Course name Specific Issues of Foster Care in Child Welfare
Course date 27.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Lauri Saarelainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Specific Issues of Foster Care in Child Welfare

27.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Syventää osaamista lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten psyykkisestä oireilusta ja traumataustasta ja niiden näkymisestä laitoshuollon arjessa
  • Syventää osaamista sijaishuollon lasten ja nuorten sosiaalipedagogisesta ja terapeuttisesta kuntoutuksesta laitoshuollon arjessa
  • Perehdyttää erityisesti luonto- ja eläinavusteisiin menetelmien käyttöön lastensuojelun sijaishuollossa

Sisältö

  • Lastensuojelun sijaishuollossa (erityisesti laitoshuollossa) olevien lasten ja nuorten psyykkiset haasteet ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen laitoshuollon arjessa
  • Traumatisoimisen ja traumataustaisen lapsen ja nuorten huominen laitoshuollon arjessa
  • Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät lastensuojelun laitoshuollossa
  • Nuorten kokemukset arjen tuesta lastensuojelun laitoksessa

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti.

Course way of working and time table

Jokaiseen tämän opintojakson aihealueeseen kuuluu itsenäisesti opiskeltavana materiaalina videoita, podcasteja sekä aihealueen teemaan liittyvää kirjallisuutta. Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.