Summer | Full
Course name Substitute Care in Child Protection
Course date 22.05.2023 - 30.11.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Niina Pietilä
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 20.03.2023
Implementation plan

Substitute Care in Child Protection

22.05.2023 - 30.11.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa tunnistaa sijoitettujen lasten ja heidän perheiden erityistarpeita
 • oppii tukemaan sijoitettuja lapsia ja heidän perheitään
 • ymmärtää sijaishuoltoon liittyviä erityisiä eettisiä kysymyksiä

Sisältö:

 • Sijaishuoltoon sijoittamisen syyt
 • Sijaishuollon tavoite
 • Sijaishuolto lapsen kokemuksena
 • Sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi ja tukeminen: sijoitettujen lasten kanssa työskentely, kuntouttavan arjen merkitys, kohtaaminen ja terapeuttinen laitoskasvatus, kiintymyssuhde ja trauma.
 • Sijoitetun lapsen läheisverkoston ja heidän kanssaan työskentely.
 • Kotiutumisen tukeminen.
 • Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa.
 • Sijaishuollon laatukriteerit.
 • Sijaishuollon ohjaus ja valvonta.
 • Sijaishuolto ammattillisena toimintana (ammatillinen identiteetti ja moniammatillinen yhteistyö).

Assessment criteria

Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty sekä kaksi laajempaa tehtävää, jotka arvioidaan ja jotka muodostavat opintojakson arvosanan.

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointiasteikko 0-5.

Course way of working and time table

Verkkokurssi, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti opintojakson materiaaleihin ja tekee tehtävät. Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty sekä kaksi laajempaa tehtävää, jotka arvioidaan ja jotka muodostavat opintojakson arvosanan.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 22.5 – 30.11.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.7., 31.8., 30.9., 31.10. ja 30.11.), minkä jälkeen opettaja arvioi koko kurssin.

HUOM. voit suorittaa opintojakson kesäopintoina tai suorittaa sen syyslukukaudella 2023.