Spring | Full
Course name Lean Thinking
Course date 20.02.2023 - 19.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Heli Makkonen, Petri Laitinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 05.02.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Lean Thinking

20.02.2023 - 19.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tietää, mitä on Lean-ajattelu ja osaa tarkastella kriittisesti Lean-ajattelun toteutumista ja toteuttamismahdollisuuksia työelämässä ja johtamisessa
  • Osaa soveltaa Lean-ajattelua ja erilaisia Lean-työkaluja ja -menetelmiä ongelmanratkaisussa ja prosessien kehittämisessä
  • Osaa soveltaa mittareita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä
  • Osaa ottaa vastuuta päätöksenteosta kehittämistyössä ja osallistua kriittiseen keskusteluun asiantuntijaryhmässä

Sisältö

  • Lean-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet (esim. Jatkuva parantaminen, prosessi ja vaihtelu)
  • Lean-johtaminen ja visuaalinen johtaminen
  • Lean-menetelmiä ja -työkaluja (esim. Kanban, Hukat, 5S, Kalanruoto, A3)

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.