Summer
Course name Lean Business
Course date 01.05.2023 - 15.06.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Johanna Kaaraslan
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.04.2023 - 02.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Lean Business

01.05.2023 - 15.06.2023

Course description

Hyödyt:

  • Opiskelija oppii kyseenalaistamaan ajattelutapaansa organisaatioissa esim. toiminnan tehostamiseen liittyen
  • Opiskelija oppii tarkastelemaan toimintaa kokonaisuutena ja miettimään tuottavuutta, kannattavuutta ja tehostamista eri näkökulmista

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • Tarkastella yrityksen tai organisaation toimintoja eri näkökulmista 
  • Arvioida kannattavuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja tehostamistarpeita eri toiminnoista

Sisältö:

  • Lean-ajattelun ja johtamisen perusteet 
  • Toiminnan analysointi, tehostaminen, tuottamattoman työn karsiminen, organisaation suorituskyvyn hiominen 
  • Kannattavuus ja mittaaminen 

Prerequisites

Talousjohtaminen, Yrittäjyys tai vastaava perusopinto suositeltavaa.

Assessment criteria

Numeerinen arviointi 0-5.

 

Course way of working and time table

Opetusmuoto- ja menetelmät
  • Ohjattu verkko-opiskelu sekä itsenäinen opiskelu
  • Ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, projektitehtävä sekä mahdollisesti esseet 
  • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 1.5.-15.6.2023 välisenä aikana.
Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

 

Course enrolment info

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.