Fall
Course name Lean Six Sigma Yellow Belt Training
Course date 02.10.2023 - 01.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jari Uimonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 24.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Lean Six Sigma Yellow Belt Training

02.10.2023 - 01.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

  • Yellow Belt koulutuksen sisältö ISO 13053:n mukaisesti
  • Lean-periaatteet
  • Six Sigma -menetelmän perustiedot
  • DMAIC-prosessi ja työkalut
  • dataperusteinen ongelmanratkaisu
  • 5S-menetelmä
  • 7-9 hukkakäsitteet
  • työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen
  • ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet

Assessment criteria

Arviointiperusteet Hyväksytysti tehdyt harjoitustehtävät

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Oppimateriaali

Oppimisympäristössä oleva materiaali ja ISO 13053-1 ja -2 standardit

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.